Privacyverklaring SIN.

SIN., gevestigd aan Wilhelminakade 261 3072AP Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.sin.nl 

Wilhelminakade 261 

3072 AP Rotterdam 

+316 38 61 02 20 

Uw privacy is erg belangrijk voor SIN. Dit betekent dat er vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgegaan wordt met uw gegevens. 

In deze privacyverklaring wordt nader toegelicht hoe SIN. omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten (ingeschreven of werkende freelancers), contactpersonen die werken bij zakelijke relaties (klanten of leveranciers), sollicitanten en websitebezoekers. 

Doel van verwerking 

Door het verstrekken van uw gegevens door te solliciteren op een vacature of een inschrijving als kandidaat geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens.  

SIN. verwerkt uw persoonsgegevens om de aangeboden diensten waaronder: werving en selectie, interim management en executive search zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:   

 • Geschiktheid te kunnen beoordelen om u te kunnen bemiddelen naar een vaste baan of een tijdelijk project 
 • Beschikbaarheid te toetsen 
 • Verwerken en afhandelen van betalingen 
 • Per email of telefoon contact met u opnemen om u diensten aan te bieden 
 • U als kandidaat te introduceren bij opdrachtgevers en leveranciers van SIN. 
 • Een arbeidsrelatie of een arbeidsbemiddelingsrelatie met u aan te gaan als kandidaat en het uitvoeren en naleven van de bijbehorende wet- en regelgeving als mede de personeelsadministratie  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens bij het gebruik van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens aan ons versterkt: 

 • Voor- en achternaam  
 • Geslacht 
 • Geboortedatum  
 • Geboorteplaats  
 • Adresgegevens  
 • Telefoonnummer  
 • E-mailadres 
 • Arbeidsverleden 
 • Opleidingen 
 • Salarisgegevens 
 • Beschikbaarheid 
 • CV 

Indien u als interim professional via SIN. gaat werken of in het verleden heeft gewerkt verwerken wij ook de volgende gegevens: 

 • Bankrekening nummer 
 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • KVK nummer 
 • BTW nummer 
 • Kopie bankpas 
 • Burgerlijke staat 
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of id kaart) 
 • Werkvergunning (indien van toepassing) 

Gegevens van zakelijke klanten en leveranciers die wij verwerken 

SIN. verwerkt de volgende gegevens van klanten en leveranciers met wie wij zaken doen: 

 • Naam en contactgegevens 
 • Functie 
 • Email adres en telefoonnummer
 • Gegevens om een zakelijke overeenkomst te sluiten en te onderhouden 
 • Facturatiegegevens 
 • Bedrijfsgegevens over kredietwaardigheid  

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

SIN. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat wij een onderzoek doen naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kunnen wij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Wij kunnen er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met opdrachtgevers en leveranciers waar we u voorstellen als kandidaat om u te bemiddelen naar een vaste baan of tijdelijk project. Deze opdrachtgevers en leveranciers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben welke voortvloeien uit contractuele verplichtingen.  

SIN. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies 

Wij maken gebruik op onze website van twee soorten cookies: 

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.  
   
 • Analytics cookies:  (Google Analytics). Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes. 

Via onze website worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. 

Sociale media knoppen 

Wij hebben een aantal sociale mediaknoppen op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. Wij maken gebruik van: 

 • LinkedIn 
 • Whatsapp 

Gegevensbeveiliging  

Wij hechten waarde aan de beveiliging van uw gegevens. SIN. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien wij gegevens verstrekken aan klanten en relaties van ons zijn wij met hen overeengekomen dat zij uw persoonsgegevens ook optimaal beveiligen. 

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@sin.nl 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SIN. 

Wij zullen uw verzoek binnen de wettelijke termijn van één maand conform richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inwilligen. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging per email wanneer wij uw gegevens hebben verwijderd. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen. 

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.sin.nl.